Parkeringsförbud

Gratis resor med parkeringszon för din flytt i Kiel

En flytt sker vanligtvis med en eller två möbeltransportbilar (möbelbilar). Dessa är upp till 14 meter långa. Det behövs lediga parkeringsplatser så att våra stora möbelbilar kan parkera direkt framför din gamla och nya adress på flyttdagen. Särskilt i en stad som Kiel bör du inte förlita dig alltför mycket på din tur, eftersom det ofta är svårt att hitta en parkeringsplats för din egen bil framför din ytterdörr. Ibland blockeras till och med dina egna parkeringsplatser av andras fordon. Ju större staden är och ju närmare centrum du befinner dig, desto större är risken. Om det inte finns tillräckligt med eller lämpliga parkeringsplatser på den planerade flyttdagen kan flytten snabbt ta längre tid än väntat - och därmed bli dyrare än planerat. Det är därför vi inrättar ett område utan stopp före varje flytt och varje möbeltransport. Det är det enda sättet vi kan garantera att din flytt går smidigt och snabbt.

Ett maximalt
av tjänst!

Professionell flyttrådgivning från Tischendorf när det gäller att förbereda och utföra logistiska uppgifter! Flyttningar och möbellogistik tar tid och energi i anspråk och stör din vardag. För att du ska kunna koncentrera dig på det väsentliga eller under dessa tider erbjuder vi omfattande flyttjänster.

Förberedelse och
Organisation

Oavsett om det handlar om kontorsflytt, företagsflytt eller privat möbeltransport är Tischendorfs kunnande, omsorg och flexibilitet starka argument för att du ska lämna din flytt i händerna på proffs. Vi ger dig omfattande rådgivning inför en planerad flytt eller vid speciella transportuppdrag.

Movemanagement
från en källa

Vi stöder dig i alla frågor som uppstår och är en kompetent kontaktperson för allt som rör flytten, vilket skapar trygghet och garanterar det nödvändiga förtroendet. Våra flyttlösningar hjälper dig på många sätt med de uppgifter som direkt berör dig som flyttare.

Tänk på att ansöka om parkeringsförbud i god tid!

Planera din flytt i god tid!

Inrättande av en parkeringszon (parkeringsförbud) i Kiel

Att spärra av och ställa in parkeringsplatser före flytten är en del av Tischendorf Möbelspeditions flyttjänster. Eftersom en stoppfri zon som upprättas i god tid garanterar att tillräckligt med parkeringsplatser hålls fria så att vår flyttbil kan lastas direkt framför din ytterdörr. Det sparar tid och arbete under flytten. Tillfälliga zoner med förbud mot att stanna för flyttningar är möjliga när lokala förhållanden tillåter det. De är förbjudna i områden med ett befintligt absolut stoppförbud, på parkeringsplatser för funktionshindrade, framför infarter och utrymningsvägar.

Vem kan erbjuda en parkeringsförbudstjänst i Kiel?

För att flytten ska kunna genomföras utan problem måste det finnas tillräckligt med utrymme för en flyttbil. Detta kräver dock ofta att de nödvändiga parkeringsområdena avgränsas. Vi inspekterar din ut- eller inflyttningsplats i förväg och bestämmer i samråd med dig vilken lastnings- och lossningsplats som är lämplig. Vi tar sedan hand om alla nödvändiga formaliteter i samband med ansökan. Före den planerade flytten skapar vi en parkeringszon för dig. Fordon från tredje part som sedan står parkerade inom parkeringszonen på flyttningsdagen kan således bli bortdragna. Detta garanterar en smidig process och förhindrar onödiga förseningar på grund av långa flyttvägar och tidsförlust.

Ställ in HVZ på rätt sätt och i god tid.

Eftersom inrättandet av stoppförbudsområden (HVZ) är ett ingrepp i vägtrafiken måste man ansöka om dem i god tid hos distrikts- eller ordningsvakter, beroende på kommunen. En officiell ledtid på 14 dagar gäller för zoner utan stopp. Beroende på myndigheten kan ansökningar som lämnas in med kortare varsel avslås. Parkeringszonen måste inrättas 48-96 timmar innan den träder i kraft, beroende på stad, eftersom fordonsägare som har parkerat i parkeringszonen får möjlighet att ta bort sina fordon i god tid. För etableringen krävs särskilda skyltar med pilar för stoppförbud (skylt 283, storleksklass 2), som ska sättas upp i en spetsig vinkel mot vägbanan.

No-stopping-zoner är särskilt viktiga för både privata hushåll och företag!

Inga stoppskyltar för flytten

Begär en beställning utan stopp - Service utan att flytta

Vår flytttjänst omfattar hela behandlingen av ansökan, erhållande av det officiella tillståndet, anskaffande av listor med förhandsbesked, uppställande av korrekta avspärrningsskyltar och naturligtvis iakttagande av de nödvändiga tidsfristerna för installationen. Sist men inte minst har skyltarna avlägsnats. Tischendorf Möbelspedition erbjuder en service utan stopp i hela Tyskland och Europa. Oavsett om du flyttar inom Kiel eller till Berlin, Hamburg, München, Stockholm, Bryssel och Paris.

Inrätta en parkeringszon? Vi tar hand om det!

Vi erbjuder också vår parkeringsförbudstjänst oberoende av andra tjänster för våra kunder. Tischendorf Umzüge Kiel ansöker om och inrättar parkeringszoner i Kiel och på andra ställen för dig om du inte vill flytta med oss och inte vill använda andra tjänster från oss. Vi inrättar också parkeringszoner för möbelleveranser, trädarbete, byggarbetsplatser, containerinstallationer, evenemang och filmverksamhet.

Ska du själv inrätta en parkeringszon?

Det är ganska besvärligt för privatpersoner att själva inrätta parkeringsförbud. För det första måste ansökan lämnas in i god tid till distriktskontoret eller till det offentliga ordningsverket. Efter godkännandet måste skyltarna lånas in och sättas upp på rätt sätt. Efter flytten måste de tas ner och återlämnas. Du måste också själv sköta den nödvändiga rensningen av parkeringsområdet (bortdragning av olagliga parkerare). Det är ganska mycket en dag när det är flyttning.

sv_SE