IMPRINT

Alla uppgifter enligt...

5 § Telemedielagen (TMG)

Information enligt §5 TMG

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH
Wittland 20
24109 Kiel

Telefon: +49(0) 431 / 319160
Fax: +49(0) 431 / 3191628
service@tischendorf-umzug.de
www.tischendorf-umzug.de

Företagets säte:
Kiel

Registrera en post:
Registerdomstol: Lokaldomstolen i Kiel
Registreringsnummer: HRB 14613 KI

Försäljningsskattenummer enligt §27a i lagen om omsättningsskatt:
DE 284 724 828

Företrädd av:
Alexander von Drathen, verkställande direktör
Martin Schuries, verkställande direktör

Obs

All vår verksamhet regleras av lagstiftningen om frakt, spedition och lagring i den tyska handelslagen (HGB). För transport av flyttgods gäller dessutom våra allmänna villkor (GTC) och för möbelförvaring de allmänna villkoren för lagring av möbler från den tyska möbeltransportorganisationen (ALB). I alla andra fall arbetar vi uteslutande på grundval av ADSp (German Freight Forwarders' Standard Terms and Conditions), senaste versionen.

Ansvarsfriskrivning

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Bildkrediter

Ikoner gjorda av Freepik från www.flaticon.com

Genomförande

Koncept, design och programmering
buessen&brothers - Daniel Büssen
Preystr. 12
22303 Hamburg
Webb: www.buessenandbrothers.com
E-post: dan@buessenandbrothers.com

sv_SE