Försäkringar

Transportförsäkring - för ökad säkerhet när du flyttar

För att erbjuda våra kunder bästa möjliga skydd i händelse av skada och inte bara en minimisäkerhet har vi i samarbete med conferns huvudkontor utvecklat en särskild transportförsäkring som i fråga om täckning betydligt överskrider de lagstadgade ansvarsbestämmelserna och erbjuder våra kunder större säkerhet. Om dina möbler, din porslinskorg och ditt övriga flyttgods överstiger värdet av grundansvaret, bör du teckna en Tischendorf transportförsäkring för din flytt. Vi gör allt vi kan för att leverera dina tillhörigheter på ett säkert sätt till önskad destination. I den mycket sällsynta händelsen av skador erbjuder vi dig maximal säkerhet med en transportförsäkring från Tischendorf.

Om något händer
går sönder

Om en skada uppstår under en flytt uppstår frågan om ansvar. En försäkring är en förnuftig investering för kunden som kan minimera risken för skador under flytten och som är ansvarig i händelse av skador.

Personligt
Expertstöd

Vi erbjuder dig erfarna experter över hela världen för alla flyttjänster. Alla anställda är specialister och kompetenta kontaktpersoner, vi är personligen tillgängliga för att hjälpa dig med alla frågor som rör din flytt.

Flyttfirma med
certifierad kvalitet

Vårt företags certifieringar garanterar dig hög kvalitet på flyttningar. Som Confern-företag har du också tillgång till ett starkt tyskt och världsomspännande nätverk med vilket vi hanterar flyttningar över hela världen.

Bättre flytt - internationella försäkringslösningar för alla eventualiteter

Din flytt, i trygga händer över hela världen

Grundläggande ansvar

Tischendorf Möbelspedition strävar alltid efter att föra dina tillhörigheter säkert och utan skador till sin destination. Men även med största möjliga omsorg kan ingen flyttfirma utesluta att det kan uppstå skador, till exempel på grund av en trafikolycka som inte var deras fel. Tischendorf, liksom alla professionella flyttfirmor, ansvarar för eventuella skador på möbler eller inventarier. Detta regleras i lag.

Ingår en flyttförsäkring i en flyttfirma?

Vad är det grundläggande ansvaret?

Den lagstadgade försäkringen täcker endast ett litet belopp

Enligt § 451e i handelslagen uppgår den lagstadgade försäkringen, flyttfirmans så kallade grundansvar, till 620 euro per kubikmeter flyttgods. Det låter först mycket, men i verkligheten täcker det bara en liten del. För ett genomsnittligt tvåpersonershushåll med en lastvolym på cirka 40 kubikmeter - vilket motsvarar cirka 80 kvadratmeter bostadsyta - blir det knappt 25 000 euro för hela inventariet, inklusive möbler, tv, dator, porslin, husgeråd, hushållsartiklar, smycken etc. Grundansvaret täcker också endast flyttfirmans kostnader. Dessutom ersätter grundansvaret endast möbelns nuvärde, inte återanskaffningsvärdet.

Ta det säkra före det osäkra med en transportförsäkring!

Perfekt skydd för flyttgods

Försäkring för flytttransporter

Försäkringssumman för transportförsäkringar går långt utöver de lagstadgade ansvarsbestämmelserna. Du kan välja mellan olika modeller. Du kan till exempel välja att försäkra dina möbler och alla dina hushållsföremål till återanskaffningsvärde (inte nuvärde) - för alla transporter och förvaring över hela världen. Det innebär att du inte drabbas av någon ekonomisk förlust vid ett nödvändigt nyinköp. Vi har också särskilda försäkringslösningar för antikviteter, konstverk och IT-utrustning. Med flyttfirman Tischendorf är du också förstklassigt försäkrad för den ytterst sällsynta händelsen av skador.

Full täckning - Varför är det bra med en extra transportförsäkring?

Flytta säkert - Maximalt skydd

Full Cover - 360° skydd runt om

Transportförsäkringen från Tischendorf gäller inte bara för transporten av ditt flyttgods. Ansvaret avser den fullständiga borttagningsprocess som du har definierat. Beroende på vilken tjänst som beställs kan försäkringen alltså täcka demontering, transport, lagring och montering. Med vår transportförsäkring täcks din flytt och ditt flyttgods maximalt - enligt dina behov och önskemål.

Våra försäkringslösningar i korthet

  • Försäkring av tid/nyvärde
  • Transportförsäkring
  • Försäkring av lagerlokaler
  • IT-försäkringar

Vad ska man göra i händelse av skada?

Tidsfristerna för att anmäla skador regleras i lag. Om du upptäcker skador eller brister under eller efter flytten ska du omedelbart anmäla dem till flyttpersonalen på plats. Skadan ska registreras skriftligen, helst med foton. Uppenbara skador, t.ex. repor och smuts på möblerna eller i trapphuset, borttappade föremål eller lådor kan fortfarande anmälas skriftligen följande dag. Vid icke uppenbara skador, t.ex. skador på föremål i lådor, är anmälningstiden 14 dagar. Uppmärksamhet - självpackade kartonger är uteslutna från ansvar! Lita på specialisterna: Vi packar dina möbler och inventarier på ett sätt som är säkert för transport och brott - och förflyttar på så sätt ditt flyttgods på ett säkert och tillförlitligt sätt till din nya adress. Det är bara att be om din transportförsäkring utan krav. Vi erbjuder dig den perfekta lösningen.

sv_SE