Integritetspolicy
enligt artikel 13 i DSGVO

Vi fÀster stor vikt vid din...

Uppgiftsskydd

För Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH Àr skyddet av personuppgifter av yttersta vikt. DÀrför vill vi hÀr informera dig om hur vi skyddar din integritet nÀr du lÀmnar dina personuppgifter till oss. Vi kommer inte att lÀmna vidare uppgifter som du lagrar hos oss till tredje part utan ditt samtycke. Vi kommer heller aldrig att sÀlja eller pÄ annat sÀtt lÀmna ut dina uppgifter, jÀmföra dem med andra uppgifter eller anvÀnda dem pÄ nÄgot annat sÀtt - vÄrt enda mÄl Àr att göra din flytt enkel och bekvÀm. Förutom att vi sjÀlvklart följer de rÀttsliga bestÀmmelserna om dataskydd vill vi med hjÀlp av denna information förbinda oss att hantera dina uppgifter pÄ ett ansvarsfullt sÀtt sÄ att din integritet alltid Àr skyddad. Det Àr viktigt för oss att du kÀnner dig sÀker och bekvÀm nÀr du besöker vÄr webbplats.

I.Den ansvariga personens namn och adress

Den ansvariga personen i den mening som avses i den grundlÀggande dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsförordningar Àr:

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH
Wittland 20
24109 Kiel

Telefon: +49(0) 431 / 319160
Fax: +49(0) 431 / 3191628
service@tischendorf-umzug.de
www.tischendorf-umzug.de

II.namn och adress till dataskyddsombudet.

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud Àr:

Frank Lierz
Karl-Wilhelm-Straße 1a
76359 Marxzell
Tyskland
Tel. +49.7248-9359883
Fax. +49.7248-9359884
www.frank-lierz-beratung.de
info@frank-lierz-beratung.de

III.AllmÀn information om databehandling

1. omfattningen av behandlingen av personuppgifter

I princip samlar vi in och anvÀnder vÄra anvÀndares personuppgifter endast i den mÄn det Àr nödvÀndigt för att kunna genomföra vÄra avtal. Efter att de avtalsenliga skyldigheterna har uppfyllts behandlar vi endast uppgifter efter att samtycke har givits. Ett undantag gÀller i de fall dÄ det av faktiska skÀl inte Àr möjligt att inhÀmta samtycke i förvÀg eller dÄ behandlingen av uppgifter Àr tillÄten enligt lagbestÀmmelser.

2. RÀttslig grund för behandlingen av personuppgifter.

I den mÄn vi erhÄller den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter Àr artikel 6.1 a i DSGVO den rÀttsliga grunden. Vid behandling av personuppgifter som Àr nödvÀndig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade Àr part, fungerar artikel 6.1 b i DSGVO som rÀttslig grund. Detta gÀller Àven för behandling som Àr nödvÀndig för att genomföra ÄtgÀrder som föregÄr ett avtal.

Om behandlingen av personuppgifter Àr nödvÀndig för att uppfylla en rÀttslig förpliktelse som vÄrt företag Àr skyldigt att uppfylla, fungerar artikel 6.1 c i DSGVO som rÀttslig grund.

Om behandlingen Àr nödvÀndig för att skydda ett legitimt intresse hos vÄrt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundlÀggande rÀttigheter och friheter inte vÀger tyngre Àn det förstnÀmnda intresset, utgör artikel 6.1 f i DSGVO den rÀttsliga grunden för behandlingen.

3. radering av uppgifter och lagringsperiod

Den registrerades personuppgifter ska raderas eller blockeras sÄ snart syftet med lagringen inte lÀngre Àr tillÀmpligt. Lagring kan ocksÄ ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsförordningar, lagar eller andra bestÀmmelser som den ansvariga personen omfattas av. Uppgifterna kommer ocksÄ att blockeras eller raderas om den lagringsperiod som föreskrivs i de ovannÀmnda standarderna löper ut, sÄvida det inte finns ett behov av att fortsÀtta lagra uppgifterna för att ingÄ eller uppfylla ett avtal.

IV.TillhandahÄllande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1.beskrivning och omfattning av databehandlingen

Varje gÄng du besöker Tischendorfs webbplats samlar vÄrt system automatiskt in data och information frÄn den besökande datorns datorsystem.

Följande uppgifter samlas in:

(1) Information om vilken typ av webblÀsare och vilken version som anvÀnds.
(2)AnvÀndarens operativsystem
(3)AnvÀndarens internetleverantör.
(4) AnvÀndarens IP-adress
(5)Datum och tid för Ätkomst
(6)Webbplatser frÄn vilka anvÀndarens system nÄr vÄr webbplats.
(7)Webbplatser som nÄs av anvÀndarens system via vÄr webbplats.

Uppgifterna lagras ocksÄ i loggfilerna i vÄrt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om anvÀndaren.

2. RÀttslig grund för behandlingen av uppgifter.

Den rÀttsliga grunden för den tillfÀlliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna Àr artikel 6.1 f i DSGVO.

3. Syftet med behandlingen av uppgifterna.

Den tillfÀlliga lagringen av IP-adressen i systemet Àr nödvÀndig för att webbplatsen ska kunna levereras till anvÀndarens dator.
För detta ÀndamÄl mÄste anvÀndarens IP-adress lagras under hela sessionen.

Lagringen i loggfiler sker för att sÀkerstÀlla funktionaliteten pÄ tischendorfs webbplats. Dessutom anvÀnder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera sÀkerheten i vÄra informationstekniska system. En utvÀrdering av uppgifterna för marknadsföringsÀndamÄl sker inte i detta sammanhang.

Dessa syften Àr ocksÄ vÄrt legitima intresse av databehandling enligt artikel 6.1 f i DSGVO.

4. Lagringens varaktighet.

Uppgifterna raderas sÄ snart de inte lÀngre behövs för att uppnÄ det syfte för vilket de samlades in. NÀr det gÀller insamling av uppgifter för tillhandahÄllande av webbplatsen Àr detta fallet nÀr sessionen har avslutats.

NÀr det gÀller lagring av uppgifter i loggfiler gÀller detta senast efter sju dagar. Det Àr möjligt att lagra efter denna period. I det hÀr fallet raderas anvÀndarnas IP-adresser eller avskiljs sÄ att det inte lÀngre Àr möjligt att tilldela den anropande klienten.

5. Möjlighet till invÀndningar och avlÀgsnande.

Insamlingen av uppgifter för tillhandahÄllandet av webbplatsen och lagringen av uppgifterna i loggfiler Àr absolut nödvÀndig för att webbplatsen ska fungera. Följaktligen finns det ingen möjlighet för anvÀndaren att göra invÀndningar.

V.AnvÀndning av cookies

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

VÄr webbplats anvÀnder cookies. Cookies Àr textfiler som lagras i webblÀsaren eller av webblÀsaren pÄ anvÀndarens datorsystem. NÀr en anvÀndare besöker en webbplats kan en cookie lagras pÄ anvÀndarens datorsystem. Denna cookie innehÄller en karakteristisk teckenstrÀng som gör det möjligt att identifiera webblÀsaren pÄ ett unikt sÀtt nÀr webbplatsen öppnas igen.

Vi anvÀnder cookies för att göra vÄr webbplats mer anvÀndarvÀnlig. Vissa delar av vÄr webbplats krÀver att den webblÀsare som anvÀnds kan identifieras Àven efter ett sidbyte.

Följande uppgifter lagras och överförs i cookies:

(1)SprÄkinstÀllningar
(2) Sessions-ID
(3)Information om inloggning

Vi anvÀnder ocksÄ cookies pÄ vÄr webbplats som gör det möjligt att analysera anvÀndarens surfbeteende.

Följande uppgifter kan överföras pÄ detta sÀtt:

(1)Söktermer som angetts
(2) Frekvens av sidvisningar
(3)AnvÀndning av webbplatsens funktioner
(4) KÀllor för besökare

Cookies som anvÀnds

VÄr webbplats anvÀnder cookies. Det Àr smÄ textfiler som webblÀsaren lagrar pÄ din terminal. Cookies hjÀlper oss att göra vÄr webbplats mer anvÀndarvÀnlig, effektiv och sÀker.
Vissa cookies Àr "sessionscookies". SÄdana cookies raderas automatiskt i slutet av din webblÀsarsession. Andra cookies stannar dÀremot kvar pÄ din terminal tills du sjÀlv raderar dem. SÄdana cookies hjÀlper oss att kÀnna igen dig nÀr du ÄtervÀnder till vÄr webbplats.
Med en modern webblÀsare kan du övervaka, begrÀnsa eller förhindra att cookies sÀtts. MÄnga webblÀsare kan konfigureras sÄ att cookies raderas automatiskt nÀr programmet stÀngs. Om du inaktiverar cookies kan det leda till begrÀnsad funktionalitet pÄ vÄr webbplats.
InstÀllningen av cookies, som Àr nödvÀndiga för att genomföra elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahÄlla vissa funktioner som du önskar (t.ex. varukorg), grundar sig pÄ artikel 6.1 f i DSGVO. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahÄlla vÄra tjÀnster pÄ ett tekniskt felfri och smidigt sÀtt. Om andra cookies sÀtts in (t.ex. för analysfunktioner) behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

De anvÀndaruppgifter som samlas in pÄ detta sÀtt pseudonymiseras genom tekniska ÄtgÀrder. DÀrför Àr det inte lÀngre möjligt att tilldela uppgifterna till den anropande anvÀndaren. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om anvÀndarna.

NÀr anvÀndarna besöker vÄr webbplats informeras de genom en informationsbanner om anvÀndningen av cookies för analysÀndamÄl och hÀnvisas till denna dataskyddsdeklaration. I det hÀr sammanhanget finns det ocksÄ en uppgift om hur lagring av cookies kan förhindras i webblÀsarens instÀllningar.

NÀr anvÀndaren besöker vÄr webbplats informeras han eller hon om anvÀndningen av cookies för analysÀndamÄl, och hans eller hennes samtycke till behandlingen av personuppgifter som anvÀnds i detta sammanhang inhÀmtas. I detta sammanhang hÀnvisas ocksÄ till denna dataskyddsförklaring.

b)RÀttslig grund för databehandling

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjÀlp av cookies Àr artikel 6.1 f i DSGVO.

Om en anvÀndning av tekniskt nödvÀndiga och icke-nödvÀndiga cookies med anvÀndarens förhandsgodkÀnnande:

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjÀlp av tekniskt nödvÀndiga cookies Àr artikel 6.1 f i DSGVO. Den rÀttsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjÀlp av cookies för analysÀndamÄl Àr artikel 6.1 a i DSGVO om anvÀndaren har samtyckt till detta.

c) Syftet med databehandlingen

Syftet med tekniskt nödvÀndiga cookies Àr att förenkla anvÀndningen av webbplatser för anvÀndarna. Vissa funktioner pÄ vÄr webbplats kan inte erbjudas utan anvÀndning av cookies. För dessa Àr det nödvÀndigt att webblÀsaren kÀnns igen Àven efter ett sidbyte.

Vi behöver cookies för följande tillÀmpningar:

(1) Digital rundtur
(2)Antagande av sprÄkinstÀllningar
(3)Kom ihÄg söktermer
(4) Minns sidinstÀllningar och besökta sidor

De anvÀndaruppgifter som samlas in genom tekniskt nödvÀndiga cookies anvÀnds inte för att skapa anvÀndarprofiler.

Analyscookies anvÀnds för att förbÀttra kvaliteten pÄ vÄr webbplats och dess innehÄll. Med hjÀlp av analyscookies fÄr vi reda pÄ hur webbplatsen anvÀnds och kan pÄ sÄ sÀtt stÀndigt optimera vÄrt erbjudande.

Dessa syften utgör ocksÄ vÄrt legitima intresse av att behandla personuppgifterna enligt artikel 6.1 f i DSGVO.

d) Lagringens varaktighet, möjlighet att göra invÀndningar och eliminering.

Cookies lagras pÄ anvÀndarens dator och överförs till vÄr webbplats av anvÀndaren. DÀrför har du som anvÀndare ocksÄ full kontroll över anvÀndningen av cookies. Genom att Àndra instÀllningarna i din webblÀsare kan du inaktivera eller begrÀnsa överföringen av cookies.
Cookies som redan har sparats kan raderas nÀr som helst. Detta kan ocksÄ göras automatiskt. Om cookies inaktiveras pÄ vÄr webbplats kan det hÀnda att det inte lÀngre gÄr att anvÀnda webbplatsens alla funktioner fullt ut.

Överföringen av Flash-cookies kan inte förhindras via webblĂ€sarens instĂ€llningar, utan genom att Ă€ndra instĂ€llningarna för Flash Player.

VI. kontaktformulÀr, kalkylator för borttagning och e-postkontakt.

VÄr webbplats innehÄller kontaktformulÀr och flyttkalkylatorer som kan anvÀndas för elektronisk kontakt. Om en anvÀndare anvÀnder sig av detta alternativ kommer de uppgifter som anges i inmatningsmasken att överföras till oss och lagras. Obligatoriska fÀlt Àr:

1. namn
2. e-postadress
3. telefonnummer.

Ytterligare frivillig information:
1. kön
2. telefonnummer.
3. Kontaktadresser med postnummer och ort.
4. Adresser till lastnings- och lossningsplatsen, inklusive gata, postnummer, stad och land.
5. AllmÀn information om bostadens lÀge vid lastnings- och lossningsplatsen, inklusive vÄning, hiss, avstÄnd frÄn ytterdörren till lastbilen, önskemÄl om att blockera en parkeringsplats, bostadsyta, antal personer som flyttar.
6. Önskade tjĂ€nster (packning, uppackning)
7. Önskat datum för flyttning
8. Önskad transportförsĂ€kring
9. Fritt inmatningsfÀlt med andra möjliga uppgifter.
10. Detaljerad förteckning över flyttgods med förteckning över personliga möbler och inventarier.
11. ytterligare individuella detaljer i ett fritt beskrivbart inmatningsfÀlt.

Följande uppgifter lagras ocksÄ nÀr meddelandet skickas:

(1) AnvÀndarens IP-adress
(2)Datum och tidpunkt för registrering

För behandlingen av uppgifterna inhÀmtas ditt samtycke under inlÀmningsprocessen och hÀnvisning görs till denna sekretesspolicy.

Du kan ocksÄ kontakta oss via den e-postadress som du har angett. I detta fall lagras anvÀndarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet.

I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att lÀmnas vidare till tredje part. Uppgifterna anvÀnds uteslutande för att behandla samtalet.

2. RÀttslig grund för behandlingen av uppgifter.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av uppgifterna Àr artikel 6.1 a i DSGVO om anvÀndaren har gett sitt samtycke.

Den rÀttsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att du skickar ett e-postmeddelande Àr artikel 6.1 f i DSGVO. Om e-postkontakten syftar till att ingÄ ett avtal Àr den ytterligare rÀttsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i DSGVO.

3. Syftet med behandlingen av uppgifterna.

Behandlingen av personuppgifterna frÄn inmatningsmasken tjÀnar oss endast till att behandla kontakten. Vid kontakt via e-post utgör detta ocksÄ det nödvÀndiga legitima intresset för att behandla uppgifterna.

De övriga personuppgifter som behandlas under sÀndningsprocessen tjÀnar till att förhindra missbruk av kontaktformulÀret och till att garantera sÀkerheten i vÄra informationstekniska system.

4. Lagringens varaktighet.

Uppgifterna raderas sÄ snart de inte lÀngre behövs för att uppnÄ det syfte för vilket de samlades in. NÀr det gÀller personuppgifter frÄn inmatningsmasken i kontaktformulÀret och personuppgifter som skickas via e-post Àr detta fallet nÀr respektive konversation med anvÀndaren har avslutats. Samtalet avslutas nÀr omstÀndigheterna tyder pÄ att frÄgan i frÄga har klargjorts slutgiltigt.

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sÀndningsprocessen raderas senast efter sju dagar.

5. Möjlighet till invÀndningar och avlÀgsnande.

AnvÀndaren har möjlighet att nÀr som helst Äterkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Om anvÀndaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon nÀr som helst motsÀtta sig att hans eller hennes personuppgifter lagras. I ett sÄdant fall kan samtalet inte fortsÀtta.

InvÀndning mot lagring av personuppgifter kan begÀras per telefon, post, fax eller e-post med hjÀlp av följande kontaktuppgifter:

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH
Wittland 20
24109 Kiel
Telefon: +49(0) 431 / 319160
Fax: +49(0) 431 / 3191628
service@tischendorf-umzug.de
www.tischendorf-umzug.de

Alla personuppgifter som sparats i samband med att du kontaktar oss raderas i detta fall.

VII. Den registrerades rÀttigheter

Om dina personuppgifter behandlas Àr du en registrerad person i den mening som avses i GDPR och du har följande rÀttigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1.rÀtt till information

Du kan begÀra en bekrÀftelse frÄn den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss.

Om det förekommer sÄdan behandling kan du begÀra information frÄn den registeransvarige om följande:

(1) de syften för vilka personuppgifterna behandlas;
(2) de kategorier av personuppgifter som behandlas;
(3)de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka de personuppgifter som rör dig har lÀmnats ut eller kommer att lÀmnas ut;
(4) den planerade lagringstiden för de personuppgifter som rör dig eller, om konkret information om detta inte Àr möjlig, kriterier för att faststÀlla lagringstiden;
(5) förekomsten av en rÀtt att rÀtta eller radera de personuppgifter som rör dig, en rÀtt att fÄ den personuppgiftsansvarige att begrÀnsa behandlingen eller en rÀtt att invÀnda mot sÄdan behandling;
(6) förekomsten av en rÀtt att överklaga till en tillsynsmyndighet,(7) all tillgÀnglig information om uppgifternas ursprung om personuppgifterna inte samlas in frÄn den registrerade;
(8)förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, Ätminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som Àr involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sÄdan behandling för den registrerade.

Du har rÀtt att begÀra information om huruvida dina personuppgifter överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begÀra att bli informerad om lÀmpliga skyddsÄtgÀrder i enlighet med artikel 46 i GDPR i samband med överföringen.

2. rÀtt till rÀttelse

Du har rÀtt till rÀttelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige om de personuppgifter som behandlas om dig Àr felaktiga eller ofullstÀndiga. Den personuppgiftsansvarige ska utföra rÀttelsen utan onödigt dröjsmÄl.

3. RÀtt till begrÀnsning av behandlingen.

Du kan begÀra att behandlingen av dina personuppgifter begrÀnsas under följande villkor:

(1)om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;
(2) behandlingen Àr olaglig och du motsÀtter dig att personuppgifterna raderas och begÀr i stÀllet att anvÀndningen av personuppgifterna begrÀnsas;
(3) den personuppgiftsansvarige inte lÀngre behöver personuppgifterna för behandlingens ÀndamÄl, men du behöver dem för att hÀvda, utöva eller försvara rÀttsliga ansprÄk, eller
(4)om du har invÀnt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO och det Ànnu inte har faststÀllts om den personuppgiftsansvariges legitima skÀl vÀger tyngre Àn dina skÀl.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begrÀnsats fÄr dessa uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att faststÀlla, utöva eller försvara rÀttsliga ansprÄk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rÀttigheter eller av skÀl som rör ett vÀsentligt allmÀnintresse för unionen eller en medlemsstat.

Om begrÀnsningen av behandlingen har begrÀnsats i enlighet med ovanstÄende villkor kommer du att informeras av den personuppgiftsansvarige innan begrÀnsningen upphÀvs.

4. RĂ€tt till radering.

a.Skyldighet att radera

Du kan begÀra att den personuppgiftsansvarige raderar de personuppgifter som rör dig utan dröjsmÄl och den personuppgiftsansvarige Àr skyldig att radera dessa uppgifter utan dröjsmÄl om nÄgot av följande skÀl föreligger:

(1)Personuppgifterna om dig Àr inte lÀngre nödvÀndiga för de ÀndamÄl för vilka de samlades in eller behandlades pÄ annat sÀtt.
(2)Du Äterkallar ditt samtycke som behandlingen baserades pÄ enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i DSGVO och det finns ingen annan rÀttslig grund för behandlingen.
(3)Du invÀnder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det inte finns nÄgra övervÀgande legitima skÀl för behandlingen, eller du invÀnder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
(4)Personuppgifterna om dig har behandlats olagligt.
(5)Radering av personuppgifter om dig Àr nödvÀndig för att uppfylla en rÀttslig skyldighet enligt unionsrÀtten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
(6)Personuppgifterna om dig samlades in i samband med informationssamhÀllets tjÀnster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 i DSGVO.

b.Information till tredje part

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort de personuppgifter som rör dig och Àr skyldig att radera dem enligt artikel 17.1 i dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga ÄtgÀrder, inklusive tekniska ÄtgÀrder, med hÀnsyn till tillgÀnglig teknik och kostnaden för genomförandet, för att informera personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du som registrerad har begÀrt att de ska radera alla lÀnkar till, eller kopior eller repliker av, dessa personuppgifter.

c.Undantag

RÀtten till radering finns inte om behandlingen Àr nödvÀndig.

(1)att utöva rÀtten till yttrande- och informationsfrihet;
(2)för att uppfylla en rÀttslig förpliktelse som krÀver behandling enligt unionsrÀtten eller medlemsstaternas lagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift som utförs i allmÀnhetens intresse eller som ett led i utövandet av offentlig makt som den personuppgiftsansvarige har;
(3)av skÀl som rör allmÀnintresse pÄ folkhÀlsoomrÄdet i enlighet med artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i DSGVO;
(4) för arkivÀndamÄl i allmÀnhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsÀndamÄl eller för statistiska ÀndamÄl i enlighet med artikel 89 i den tyska dataskyddslagen.
(1) i dataskyddsförordningen, i den mÄn den rÀttighet som avses i punkt a sannolikt skulle omöjliggöra eller allvarligt skada uppnÄendet av ÀndamÄlen med behandlingen, eller
(5)för att hÀvda, utöva eller försvara rÀttsliga ansprÄk.

5. rÀtt till information

Om du har hÀvdat rÀtten till rÀttelse, radering eller begrÀnsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige Àr den personuppgiftsansvarige skyldig att meddela denna rÀttelse eller radering av uppgifterna eller begrÀnsning av behandlingen till alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lÀmnats ut, sÄvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebÀr en oproportionerligt stor anstrÀngning.

Du har rÀtt att fÄ information om dessa mottagare av den personuppgiftsansvarige.

6. RĂ€tt till dataportabilitet.

Du har rÀtt att fÄ de personuppgifter om dig som du har lÀmnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format. Du har ocksÄ rÀtt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder frÄn den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lÀmnats, under förutsÀttning att

(1) behandlingen grundar sig pÄ samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO eller artikel 9.2 a i DSGVO eller pÄ ett avtal enligt artikel 6.1 b i DSGVO, och
(2) behandlingen sker med hjÀlp av automatiserade förfaranden.

NÀr du utövar denna rÀttighet har du ocksÄ rÀtt att fÄ dina personuppgifter överförda direkt frÄn en registeransvarig till en annan registeransvarig, i den mÄn det Àr tekniskt möjligt. Detta fÄr inte pÄverka andra personers fri- och rÀttigheter.

RÀtten till dataportabilitet ska inte gÀlla behandling av personuppgifter som Àr nödvÀndig för att utföra en uppgift som utförs i allmÀnhetens intresse eller för att utöva en officiell myndighet som den registeransvarige har.

7.rÀtt till invÀndningar

Du har rÀtt att nÀr som helst invÀnda mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs pÄ grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO, av skÀl som har att göra med din sÀrskilda situation.

Den personuppgiftsansvarige ska inte lÀngre behandla de personuppgifter som rör dig om han eller hon inte kan pÄvisa tvingande legitima skÀl för behandlingen som vÀger tyngre Àn dina intressen, rÀttigheter och friheter, eller för att faststÀlla, utöva eller försvara rÀttsliga ansprÄk.

Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring har du rÀtt att nÀr som helst invÀnda mot behandlingen av personuppgifter om dig för sÄdan marknadsföring; detta gÀller Àven profilering, i den mÄn den Àr relaterad till sÄdan direkt marknadsföring.

Om du motsÀtter dig behandling för direktmarknadsföring kommer de personuppgifter som rör dig inte lÀngre att behandlas för dessa ÀndamÄl. NÀr det gÀller anvÀndningen av informationssamhÀllets tjÀnster har du, trots direktiv 2002/58/EG, möjlighet att utöva din rÀtt till invÀndningar genom automatiserade förfaranden med hjÀlp av tekniska specifikationer.

8. RÀtt att Äterkalla samtyckesförklaringen enligt dataskyddslagstiftningen.

Du har rĂ€tt att nĂ€r som helst Ă„terkalla ditt samtycke enligt dataskyddslagen. Återkallandet av samtycket pĂ„verkar inte lagligheten av den behandling som utförts pĂ„ grundval av samtycket fram till Ă„terkallandet.

9. automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Du har rÀtt att inte bli föremÄl för ett beslut som enbart grundar sig pÄ automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rÀttsliga konsekvenser för dig eller pÄ liknande sÀtt pÄverkar dig pÄ ett betydande sÀtt. Detta gÀller inte om beslutet

(1) Àr nödvÀndig för att ingÄ eller fullgöra ett avtal mellan dig och den ansvariga personen,
(2)Àr tillÄten enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den personuppgiftsansvarige omfattas av och den lagstiftningen innehÄller lÀmpliga ÄtgÀrder för att skydda dina rÀttigheter och friheter och dina legitima intressen, eller
(3) görs med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut fÄr dock inte baseras pÄ sÀrskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i GDPR, sÄvida inte artikel 9.2 a eller g i GDPR Àr tillÀmplig och lÀmpliga ÄtgÀrder har vidtagits för att skydda dina rÀttigheter och friheter och dina legitima intressen.

NÀr det gÀller de fall som avses i punkterna 1 och 3 ska den personuppgiftsansvarige vidta rimliga ÄtgÀrder för att skydda dina rÀttigheter och friheter och dina legitima intressen, inklusive Ätminstone rÀtten att fÄ en person frÄn den personuppgiftsansvariges sida att ingripa, att uttrycka sin synpunkt och att bestrida beslutet.

10. RĂ€tt att klaga till en tillsynsmyndighet.

Utan att det pÄverkar andra administrativa eller rÀttsliga ÄtgÀrder har du rÀtt att lÀmna in ett klagomÄl till en tillsynsmyndighet, sÀrskilt i den medlemsstat dÀr du Àr bosatt, arbetar eller dÀr den pÄstÄdda övertrÀdelsen Àger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomÄlet har lÀmnats in ska informera den klagande om status och resultatet av klagomÄlet, inklusive möjligheten till rÀttslig prövning enligt artikel 78 i GDPR.

VIII. UtlÀmnande av personuppgifter till tredje part

1. Facebook-plugins (gilla och dela-knappen)

Plugins frÄn det sociala nÀtverket Facebook, leverantör Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Àr integrerade pÄ vÄra sidor. Du kan kÀnna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen pÄ vÄr webbplats. Du hittar en översikt över Facebook-plugins hÀr: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. NÀr du besöker vÄra sidor upprÀttas en direkt anslutning mellan din webblÀsare och Facebook-servern via insticksprogrammet. Facebook fÄr dÀrmed information om att du har besökt vÄr webbplats med din IP-adress. Om du klickar pÄ Facebook-knappen "Gilla" nÀr du Àr inloggad pÄ ditt Facebook-konto kan du lÀnka innehÄllet pÄ vÄra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla besöket pÄ vÄra sidor till ditt anvÀndarkonto. Vi vill pÄpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har nÄgon kÀnnedom om innehÄllet i de överförda uppgifterna eller om Facebooks anvÀndning av dem. Du hittar mer information om detta i Facebooks sekretesspolicy pÄ https://de-de.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök pÄ vÄra sidor till ditt Facebook-konto, logga ut frÄn ditt Facebook-konto.

2. Google+ Plugin

PÄ vÄra sidor anvÀnds Google+ funktioner. Leverantören Àr Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Insamling och utbyte av information: Med Google+-knappen kan du publicera information över hela vÀrlden. Genom Google+-knappen fÄr du och andra anvÀndare personligt anpassat innehÄll frÄn Google och vÄra partner. Google lagrar bÄde information om att du har gett +1 för ett innehÄll och information om den sida du tittade pÄ nÀr du klickade pÄ +1. Dina +1 kan visas som meddelanden tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjÀnster, t.ex. i sökresultat eller i din Google-profil, eller pÄ andra webbplatser och annonser pÄ internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbÀttra Googles tjÀnster för dig och andra. För att kunna anvÀnda Google+-knappen mÄste du ha en offentlig Google-profil som Àr synlig i hela vÀrlden och som Ätminstone innehÄller det namn som du valt för profilen. Det hÀr namnet anvÀnds i alla Googles tjÀnster. I vissa fall kan det hÀr namnet ocksÄ ersÀtta ett annat namn som du anvÀnde nÀr du delade innehÄll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för anvÀndare som kÀnner till din e-postadress eller har annan identifieringsinformation om dig.

AnvÀndning av den insamlade informationen: Utöver de anvÀndningsomrÄden som beskrivs ovan kommer den information du tillhandahÄller att anvÀndas i enlighet med Googles tillÀmpliga sekretesspolicy. Google kan publicera aggregerad statistik om anvÀndarnas +1-aktiviteter eller dela den med anvÀndare och partners, t.ex. utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

3. YouTube

PÄ vÄr webbplats anvÀnds plugins frÄn webbplatsen YouTube som drivs av Google. Operatören av sidorna Àr YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. NÀr du besöker en av vÄra sidor som Àr utrustad med ett YouTube-plugin upprÀttas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av vÄra sidor du har besökt.

Om du Àr inloggad pÄ ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut frÄn ditt YouTube-konto.

YouTube anvÀnds för att vÄra erbjudanden pÄ nÀtet ska kunna presenteras pÄ ett tilltalande sÀtt. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. Ytterligare information om hanteringen av anvÀndaruppgifter finns i YouTubes sekretesspolicy pÄ https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

IX. TjÀnster för webbplatsanalys

1. google analytics

Den hÀr webbplatsen anvÀnder funktioner frÄn webbanalystjÀnsten Google Analytics. Leverantören Àr Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics anvÀnder sÄ kallade "cookies". Det Àr textfiler som lagras pÄ din dator och som gör det möjligt att analysera hur du anvÀnder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din anvÀndning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras dÀr. Google Analytics-cookies lagras pÄ grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera anvÀndarnas beteende för att optimera bÄde webbplatsen och reklamen.

a. Anonymisering av IP-uppgifter
Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen pÄ denna webbplats. Detta innebÀr att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullstÀndiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas dÀr. PÄ uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att anvÀnda denna information för att utvÀrdera din anvÀndning av webbplatsen, sammanstÀlla rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahÄlla andra tjÀnster som rör webbplatsaktivitet och internetanvÀndning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webblÀsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slÄs samman med andra uppgifter frÄn Google.

b. Insticksprogram för webblÀsare
Du kan vÀgra att anvÀnda cookies genom att vÀlja lÀmpliga instÀllningar i din webblÀsare, men observera att om du gör detta kan det hÀnda att du inte kan anvÀnda alla funktioner pÄ denna webbplats. Du kan ocksÄ förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din anvÀndning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webblÀsarpluginet som finns pÄ följande lÀnk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

c. InvÀndning mot insamling av uppgifter
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka pÄ följande lÀnk. En opt-out-cookie kommer att sÀttas, vilket förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök pÄ denna webbplats: Inaktivera Google Analytics. Mer information om hur Google Analytics hanterar anvÀndardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

d. Uppdragsbaserad databehandling
Vi har ingÄtt ett avtal om databehandling av bestÀllningar med Google och tillÀmpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav nÀr vi anvÀnder Google Analytics.

e. Demografiska egenskaper i Google Analytics
Den hÀr webbplatsen anvÀnder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehÄller uppgifter om webbplatsbesökarnas Älder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer frÄn intressebaserad annonsering frÄn Google och besöksdata frÄn tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan nÀr som helst avaktivera denna funktion via annonsinstÀllningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter med Google Analytics enligt vad som anges i punkten "InvÀndning mot insamling av uppgifter".

XI. Reklam- och marknadsföringstjÀnster

1. google analytics remarketing

PÄ vÄra webbplatser anvÀnds funktionerna i Google Analytics Remarketing tillsammans med de enhetskopplade funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantören Àr Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Den hÀr funktionen gör det möjligt att koppla samman de mÄlgrupper som skapats med Google Analytics Remarketing med de enhetskopplade funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. PÄ sÄ sÀtt kan intressebaserade, personaliserade reklambudskap som har anpassats till dig beroende pÄ din tidigare anvÀndning och ditt surfbeteende pÄ en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) ocksÄ visas pÄ en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har gett ditt samtycke kommer Google att koppla din webbhistorik och apphistorik till ditt Google-konto för detta ÀndamÄl. PÄ sÄ sÀtt kan samma personliga reklambudskap visas pÄ alla enheter dÀr du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den hÀr funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade anvÀndar-ID:n, som tillfÀlligt kopplas till vÄra Google Analytics-data för att definiera och skapa mÄlgrupper för annonsering pÄ olika enheter. Du kan permanent invÀnda mot remarketing/targeting pÄ olika enheter genom att avaktivera personlig annonsering i ditt Google-konto; följ den hÀr lÀnken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Aggregeringen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto baseras uteslutande pÄ ditt samtycke, som du kan ge eller Äterkalla hos Google (artikel 6.1 a i DSGVO). NÀr det gÀller datainsamlingsprocesser som inte sammanfogas i ditt Google-konto (t.ex. för att du inte har nÄgot Google-konto eller har motsatt dig sammanfogningen) baseras insamlingen av data pÄ artikel 6.1 f i DSGVO. Det legitima intresset beror pÄ att webbplatsoperatören har ett intresse av en anonymiserad analys av webbplatsbesökare i reklamsyfte.

Ytterligare information och bestÀmmelser om dataskydd finns i Googles dataskyddsdeklaration pÄ följande adress: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

2 Google AdWords och Google Conversion Tracking

Den hÀr webbplatsen anvÀnder Google AdWords. AdWords Àr ett annonseringsprogram online frÄn Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Inom ramen för Google AdWords anvÀnder vi sÄ kallad konverteringsspÄrning. NÀr du klickar pÄ en annons frÄn Google sÀtts en cookie för konverteringsspÄrning. Cookies Àr smÄ textfiler som webblÀsaren lagrar pÄ anvÀndarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och anvÀnds inte för att identifiera anvÀndaren personligen. Om anvÀndaren besöker vissa sidor pÄ denna webbplats och cookien Ànnu inte har löpt ut kan Google och vi kÀnna igen att anvÀndaren klickade pÄ annonsen och omdirigerades till denna sida.

Varje Google AdWords-kund fÄr en annan cookie. Cookies kan inte spÄras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhÄlls med hjÀlp av konverteringscookien anvÀnds för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att delta i konverteringsspÄrning. Kunderna fÄr reda pÄ det totala antalet anvÀndare som klickade pÄ deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspÄrning. De fÄr dock ingen information som identifierar anvÀndarna personligen. Om du inte vill delta i spÄrningen kan du motsÀtta dig denna anvÀndning genom att enkelt avaktivera Googles cookie för konverteringsspÄrning i din webblÀsare under anvÀndarinstÀllningar. Du kommer dÄ inte att ingÄ i statistiken för spÄrning av konvertering.

Lagringen av "konverteringscookies" grundar sig pÄ artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera anvÀndarnas beteende för att optimera bÄde webbplatsen och reklamen.

Mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan stÀlla in din webblÀsare sÄ att du informeras om instÀllningen av cookies och endast tillÄta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies nÀr du stÀnger webblÀsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten pÄ den hÀr webbplatsen vara begrÀnsad.

3. Google reCAPTCHA

Vi anvÀnder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat "reCAPTCHA") pÄ vÄra webbplatser. Leverantören Àr Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Syftet med reCAPTCHA Àr att kontrollera om data som skrivs in pÄ vÄra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulÀr) Àr gjorda av en mÀnniska eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrÄn olika egenskaper. Denna analys inleds automatiskt sÄ snart besökaren gÄr in pÄ webbplatsen. För analysen utvÀrderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar pÄ webbplatsen eller anvÀndarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen skickas till Google.

Analyserna av reCAPTCHA körs helt och hÄllet i bakgrunden. Webbplatsbesökarna informeras inte om att en analys Àger rum. Behandlingen av uppgifterna grundar sig pÄ artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sitt webbutbud mot missbruk av automatiserad spionage och SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns pÄ följande lÀnkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

4. Facebook Pixel

VÄr webbplats anvÀnder besökarpixeln frÄn Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") för konverteringsmÀtning.

PÄ sÄ sÀtt kan sidbesökarnas beteende spÄras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka pÄ en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att utvÀrdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsÀndamÄl och optimera framtida annonseringsÄtgÀrder.

De insamlade uppgifterna Àr anonyma för oss som driver denna webbplats och vi kan inte dra nÄgra slutsatser om anvÀndarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook sÄ att en koppling till respektive anvÀndarprofil Àr möjlig och Facebook kan anvÀnda uppgifterna för sina egna reklamÀndamÄl i enlighet med Facebooks policy för anvÀndning av uppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser bÄde pÄ Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna anvÀndning av uppgifter kan inte pÄverkas av oss som webbplatsoperatör.

Mer information om hur du skyddar din integritet finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan ocksÄ avaktivera remarketingfunktionen "Custom Audiences" i avsnittet ReklaminstÀllningar pÄ https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

För att kunna göra detta mÄste du vara inloggad pÄ Facebook. Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera anvÀndningsbaserad reklam frÄn Facebook pÄ webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. google maps

Den hÀr webbplatsen anvÀnder karttjÀnsten Google Maps via ett API. Leverantören Àr Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna anvÀnda funktionerna i Google Maps Àr det nödvÀndigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras dÀr. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

AnvÀndningen av Google Maps Àr till för att vÄra onlineerbjudanden ska kunna presenteras pÄ ett tilltalande sÀtt och för att det ska vara lÀtt att hitta de platser som vi har angett pÄ webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Mer information om hanteringen av anvÀndaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sÀkerhetsskÀl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehÄll som du skickar till oss som webbplatsoperatör anvÀnder vÄr webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Detta innebÀr att uppgifter som du överför via denna webbplats inte kan lÀsas av tredje part. Du kan kÀnna igen en krypterad anslutning genom adressraden "https://" i din webblÀsare och genom lÄssymbolen i webblÀsarens rad.