Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
i henhold til artikel 13 i DSGVO

Vi lægger stor vægt på din...

Databeskyttelse

For Tischendorf Umzugslogistik & M√∂belspedition GmbH er beskyttelsen af personlige data af st√łrste vigtighed. Vi vil derfor gerne informere dig her om, hvordan vi beskytter dit privatliv, n√•r du giver os dine personlige oplysninger. Vi videregiver ingen data, som du gemmer hos os, til tredjeparter uden dit samtykke. Vi vil heller aldrig s√¶lge eller p√• anden m√•de videregive dine data, sammenholde dem med andre data eller bruge dem p√• anden vis - vores eneste m√•l er at g√łre din flytning enkel og bekvem. Ud over at overholde de juridiske bestemmelser om databeskyttelse som en selvf√łlge vil vi gerne bruge disse oplysninger til at forpligte os til at forpligte os til at h√•ndtere dine data p√• en ansvarlig m√•de, s√• dit privatliv til enhver tid er beskyttet. Det er vigtigt for os, at du f√łler dig sikker og tryg, n√•r du bes√łger vores websted.

I.Navn og adresse på den ansvarlige person

Den ansvarlige person i henhold til databeskyttelsesgrundforordningen og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt andre databeskyttelsesforordninger er den:

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH
Wittland 20
24109 Kiel

Telefon: +49(0) 431 / 319160
Fax: +49(0) 431 / 3191628
service@tischendorf-umzug.de
www.tischendorf-umzug.de

II.navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er:

Frank Lierz
Karl-Wilhelm-Straße 1a
76359 Marxzell
Tyskland
Tlf. +49.7248-9359883
Fax. +49.7248-9359884
www.frank-lierz-beratung.de
info@frank-lierz-beratung.de

III.Generelle oplysninger om databehandling

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi indsamler og bruger principielt kun personoplysninger om vores brugere, hvis det er n√łdvendigt for at kunne gennemf√łre vores kontrakter. N√•r de kontraktlige forpligtelser er opfyldt, behandler vi kun data, n√•r der er givet samtykke. Der g√¶lder en undtagelse i tilf√¶lde, hvor det af faktiske √•rsager ikke er muligt at indhente samtykke p√• forh√•nd, eller hvor behandlingen af oplysninger er tilladt i henhold til retsforskrifter.

2. retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

I det omfang vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO. Ved behandling af personoplysninger, der er n√łdvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, tjener artikel 6, stk. 1, litra b), i DSGVO som retsgrundlag. Dette g√¶lder ogs√• for behandlinger, der er n√łdvendige for gennemf√łrelsen af foranstaltninger forud for kontraktindg√•else.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er n√łdvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener art. 6, stk. 1, litra c, i DSGVO som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er n√łdvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundl√¶ggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere end den f√łrstn√¶vnte interesse, tjener artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO som retsgrundlag for behandlingen.

3. sletning af data og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger slettes eller blokeres, s√• snart form√•let med opbevaringen ikke l√¶ngere er relevant. Opbevaring kan ogs√• finde sted, hvis dette er fastsat af den europ√¶iske eller nationale lovgiver i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den ansvarlige person er underlagt. Oplysningerne vil ogs√• blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i ovenn√¶vnte standarder, udl√łber, medmindre det er n√łdvendigt at forts√¶tte med at opbevare oplysningerne for at indg√• eller opfylde en kontrakt.

IV.Tilrådighedsstillelse af webstedet og oprettelse af logfiler

1.beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang Tischendorf-webstedet tilgås, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den tilgåede computers computers computersystem.

Der indsamles f√łlgende data:

(1)Oplysninger om den anvendte browsertype og -version
(2)Brugerens styresystem
(3)Brugerens internetudbyder
(4)Brugerens IP-adresse
(5)Dato og tidspunkt for adgang
(6)Websteder, hvorfra brugerens system får adgang til vores websted
(7)Websteder, som brugeren får adgang til via vores websted via brugerens system

Oplysningerne gemmes også i logfilerne i vores system. Disse oplysninger gemmes ikke sammen med andre af brugerens personoplysninger.

2. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.

3. formålet med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er n√łdvendig for at g√łre det muligt at levere webstedet til brugerens computer.
Med henblik herpå skal brugerens IP-adresse gemmes i hele sessionens varighed.

Lagringen i logfiler sker for at sikre, at tischendorf-webstedet fungerer. Desuden bruger vi dataene til at optimere hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsf√łringsform√•l finder ikke sted i denne forbindelse.

Disse formål er også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, s√• snart de ikke l√¶ngere er n√łdvendige for at opfylde det form√•l, som de blev indsamlet til. I tilf√¶lde af indsamling af data med henblik p√• levering af webstedet er dette tilf√¶ldet, n√•r den p√•g√¶ldende session er afsluttet.

I tilf√¶lde af lagring af data i logfiler er dette senest tilf√¶ldet efter syv dage. Opbevaring efter denne periode er mulig. I dette tilf√¶lde slettes brugernes IP-adresser eller fremmedg√łres, s√• det ikke l√¶ngere er muligt at tildele den kaldende klient en tildeling af den kaldende klient.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut n√łdvendig for driften af hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for brugeren for at g√łre indsigelse.

V.Brug af cookies

a) Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren p√• brugerens computersystem. N√•r en bruger √•bner et websted, kan der blive gemt en cookie p√• brugerens computersystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, der g√łr det muligt at identificere browseren entydigt, n√•r webstedet kaldes igen.

Vi bruger cookies for at g√łre vores websted mere brugervenligt. Nogle elementer p√• vores websted kr√¶ver, at den browser, der kalder, kan identificeres, selv efter et sideskift.

F√łlgende data gemmes og overf√łres i cookies:

(1)Sprogindstillinger
(2) Sessions-id
(3)Log-in oplysninger

Vi bruger ogs√• cookies p√• vores websted, som g√łr det muligt at analysere brugerens surfadf√¶rd.

F√łlgende data kan overf√łres p√• denne m√•de:

(1)Indtastede s√łgeord
(2)Hyppighed af sidevisninger
(3)Brug af hjemmesidens funktioner
(4) Kilder til bes√łgende

Anvendte cookies

Vores websted bruger cookies. Det er sm√• tekstfiler, som din webbrowser gemmer p√• din terminal. Cookies hj√¶lper os med at g√łre vores websted mere brugervenligt, effektivt og sikkert.
Nogle cookies er "session cookies". Sådanne cookies slettes automatisk ved afslutningen af din browsersession. Andre cookies forbliver derimod på din terminal, indtil du selv sletter dem. Sådanne cookies hjælper os med at genkende dig, når du vender tilbage til vores websted.
Med en moderne webbrowser kan du overvåge, begrænse eller forhindre indstillingen af cookies. Mange webbrowsere kan konfigureres således, at cookies slettes automatisk, når programmet lukkes. Deaktivering af cookies kan resultere i begrænset funktionalitet på vores websted.
Indstillingen af cookies, som er n√łdvendige for at kunne gennemf√łre elektroniske kommunikationsprocesser eller for at kunne levere visse funktioner, som du √łnsker (f.eks. indk√łbskurv), er baseret p√• art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Som operat√łr af dette websted har vi en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og problemfri levering af vores tjenester. Hvis der s√¶ttes andre cookies (f.eks. til analysefunktioner), behandles disse s√¶rskilt i denne databeskyttelseserkl√¶ring.

De brugerdata, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske forholdsregler. Det er derfor ikke længere muligt at tildele dataene til den kaldende bruger. Oplysningerne gemmes ikke sammen med andre af brugernes personoplysninger.

Når brugerne går ind på vores websted, informeres de via et informationsbanner om brugen af cookies til analyseformål og henvises til denne databeskyttelseserklæring. I denne forbindelse er der også en angivelse af, hvordan lagring af cookies kan forhindres i browserindstillingerne.

Ved opkald til vores websted informeres brugeren om brugen af cookies til analyseformål, og der indhentes hans eller hendes samtykke til behandling af personoplysninger, der anvendes i denne forbindelse. I denne forbindelse henvises der også til denne databeskyttelseserklæring.

b)Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hjælp af cookies er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.

Hvis der anvendes teknisk n√łdvendige og ikke-n√łdvendige cookies med forudg√•ende samtykke fra brugeren:

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger ved hj√¶lp af teknisk n√łdvendige cookies er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved hj√¶lp af cookies til analyseform√•l er art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke hertil.

c)Formålet med databehandlingen

Form√•let med at bruge teknisk n√łdvendige cookies er at forenkle brugen af websteder for brugerne. Nogle funktioner p√• vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Det er derfor n√łdvendigt, at browseren genkendes, selv efter at siden er blevet √¶ndret.

Vi har brug for cookies til f√łlgende applikationer:

(1) Digital rundvisning
(2)Vedtagelse af sprogindstillinger
(3)Husker s√łgeord
(4) Husker sideindstillinger og bes√łgte sider

De brugerdata, der indsamles via teknisk n√łdvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Gennem analysecookies l√¶rer vi, hvordan hjemmesiden bruges, og kan s√•ledes l√łbende optimere vores tilbud.

Disse form√•l udg√łr ogs√• vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.

d) Opbevaringsvarighed, mulighed for indsigelse og eliminering

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes til vores websted af brugeren. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser.
Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan ogs√• g√łres automatisk. Hvis cookies deaktiveres p√• vores websted, er det muligvis ikke l√¶ngere muligt at bruge alle funktioner p√• webstedet i fuldt omfang.

Overf√łrslen af Flash-cookies kan ikke forhindres via indstillingerne i browseren, men ved at √¶ndre indstillingerne i Flash Player.

VI. kontaktformular, beregner til fjernelse og e-mailkontakt

Vores websted indeholder kontaktformularer og flytteberegnere, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter denne mulighed, vil de data, der er indtastet i indtastningsmasken, blive overf√łrt til os og gemt. De obligatoriske felter er:

1. navn
2. e-mail-adresse
3. telefonnummer

Yderligere frivillige oplysninger:
1. k√łn
2. telefonnummer
3. kontaktadresser, herunder postnummer og by
4. adresse på læsnings- og aflæsningsstedet, herunder i hvert enkelt tilfælde gade, postnummer, by, land
5. Generelle oplysninger om boligens beliggenhed p√• l√¶sse- og lossepladsen, herunder etage, elevator, afstand fra hovedd√łr til lastbil, √łnske om at sp√¶rre en parkeringsplads, beboelsesrum, antal personer, der flytter.
6. √ėnskede tjenester (indpakning, udpakning)
7. √ėnsket dato for flytning
8. √ėnsket transportforsikring
9. Frit indtastningsfelt med andre mulige angivelser
10. Detaljeret liste over flyttegods med angivelse af personlige m√łbler og inventar.
11. yderligere individuelle detaljer i et frit beskriveligt inputfelt.

F√łlgende data gemmes ogs√• p√• det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes:

(1)Brugerens IP-adresse
(2)Dato og tidspunkt for registrering

I forbindelse med behandlingen af oplysningerne indhentes dit samtykke under indsendelsesprocessen, og der henvises til denne privatlivspolitik.

Alternativt kan du kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde vil brugerens personlige oplysninger, der sendes med e-mailen, blive gemt.

I denne forbindelse videregives oplysningerne ikke til tredjemand. Oplysningerne bruges udelukkende til at behandle samtalen.

2. retsgrundlaget for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO, hvis brugeren har givet sit samtykke.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overf√łres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Hvis e-mailkontakten har til form√•l at indg√• en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

3. formålet med databehandlingen

Behandlingen af de personlige data fra indtastningsmasken tjener udelukkende til at behandle kontakten. I tilf√¶lde af kontakt via e-mail udg√łr dette ogs√• den n√łdvendige legitime interesse i at behandle oplysningerne.

De √łvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

4. oplagringens varighed

Oplysningerne slettes, s√• snart de ikke l√¶ngere er n√łdvendige for at opfylde det form√•l, som de blev indsamlet til. For de personlige data fra indtastningsmasken i kontaktformularen og de data, der sendes pr. e-mail, er dette tilf√¶ldet, n√•r den p√•g√¶ldende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen afsluttes, n√•r omst√¶ndighederne viser, at det p√•g√¶ldende sp√łrgsm√•l er blevet endeligt afklaret.

De yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han eller hun til enhver tid g√łre indsigelse mod opbevaring af sine personlige oplysninger. I s√• fald kan samtalen ikke forts√¶ttes.

Indsigelse mod opbevaring af personoplysninger kan indgives pr. telefon, post, fax eller e-mail ved hj√¶lp af f√łlgende kontaktoplysninger:

Tischendorf Umzugslogistik & Möbelspedition GmbH
Wittland 20
24109 Kiel
Telefon: +49(0) 431 / 319160
Fax: +49(0) 431 / 3191628
service@tischendorf-umzug.de
www.tischendorf-umzug.de

Alle personlige oplysninger, der er gemt i forbindelse med kontakt med os, slettes i dette tilfælde.

VII. Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret person i henhold til GDPR, og du har f√łlgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1.ret til information

Du kan anmode om en bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt personoplysninger om dig behandles af os.

Hvis der er tale om en s√•dan behandling, kan du anmode den dataansvarlige om oplysninger om f√łlgende:

(1)de formål, hvortil personoplysningerne behandles;
(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;
(3)de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;
(4)den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne om dig eller, hvis det ikke er muligt at give specifikke oplysninger herom, kriterierne for fastlæggelse af opbevaringsvarigheden;
(5) eksistensen af en ret til at berigtige eller slette de personoplysninger, der vedr√łrer dig, en ret til at f√• den dataansvarlige til at begr√¶nse behandlingen eller en ret til at g√łre indsigelse mod en s√•dan behandling;
(6)eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed,(7)alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede;
(8)eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysninger om dig overf√łres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 46 i GDPR i forbindelse med overf√łrslen.

2. ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller supplering over for den dataansvarlige, hvis de personoplysninger, der behandles om dig, er un√łjagtige eller ufuldst√¶ndige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden un√łdig forsinkelse.

3. ret til begrænsning af behandlingen

Du kan anmode om begr√¶nsning af behandlingen af personoplysninger om dig under f√łlgende betingelser:

(1)hvis du anf√¶gter n√łjagtigheden af de personoplysninger, der vedr√łrer dig, i en periode, der giver den dataansvarlige mulighed for at kontrollere n√łjagtigheden af personoplysningerne;
(2) behandlingen er ulovlig, og du g√łr indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begr√¶nsning af brugen af personoplysningerne;
(3)den dataansvarlige ikke l√¶ngere har brug for personoplysningerne til form√•let med behandlingen, men du har brug for dem til at g√łre retskrav g√¶ldende, ud√łve eller forsvare dig, eller
(4)hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, og det endnu ikke er blevet afgjort, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for dine grunde.

Hvis behandlingen af personoplysninger om dig er blevet begr√¶nset, m√• disse oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik p√• at fastsl√•, ud√łve eller forsvare et retskrav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats v√¶sentlige samfundsinteresser.

Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4. ret til sletning

a.Forpligtelse til at slette

Du kan anmode den dataansvarlige om at slette de personoplysninger, der vedr√łrer dig, uden forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse oplysninger uden forsinkelse, hvis en af f√łlgende grunde g√łr sig g√¶ldende:

(1)De personoplysninger, der vedr√łrer dig, er ikke l√¶ngere n√łdvendige til de form√•l, hvortil de blev indsamlet eller p√• anden m√•de behandlet.
(2)Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), eller art. 9, stk. 2, litra a), i DSGVO, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
(3)Du g√łr indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du g√łr indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
(4)De personoplysninger, der vedr√łrer dig, er blevet behandlet ulovligt.
(5)Sletning af personoplysninger om dig er n√łdvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
(6)Personoplysningerne om dig blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i DSGVO.

b.Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne om dig og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal den dataansvarlige tr√¶ffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilg√¶ngelige teknologi og omkostningerne ved gennemf√łrelsen, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller kopier af disse personoplysninger.

c.Undtagelser

Retten til sletning eksisterer ikke, hvis behandlingen er n√łdvendig

(1)at ud√łve retten til ytrings- og informationsfrihed;
(2)til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kr√¶ver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller til udf√łrelse af en opgave i almenhedens interesse eller som led i ud√łvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige;
(3)af hensyn til almene interesser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i DSGVO;
(4) til arkivformål i offentlighedens interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89 i den tyske databeskyttelseslov.
(1) i databeskyttelsesforordningen, for s√• vidt som den i litra a) omhandlede rettighed sandsynligvis vil g√łre det umuligt eller alvorligt skade opfyldelsen af form√•lene med en s√•dan behandling, eller
(5)for at g√łre g√¶ldende, ud√łve eller forsvare juridiske krav.

5. ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at meddele denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen til alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, medmindre dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats.

Du har ret til at blive informeret om disse modtagere af den dataansvarlige.

6. ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, forudsat at

(1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO eller artikel 9, stk. 2, litra a), i DSGVO eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i DSGVO, og
(2) behandlingen udf√łres ved hj√¶lp af automatiserede procedurer.

N√•r du ud√łver denne ret, har du ogs√• ret til at f√• de personoplysninger, der vedr√łrer dig, overf√łrt direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Dette m√• ikke ber√łre andre personers friheder og rettigheder.

Retten til dataportabilitet g√¶lder ikke for behandling af personoplysninger, der er n√łdvendig for udf√łrelsen af en opgave i almenhedens interesse eller som led i ud√łvelsen af offentlig myndighed, som den registeransvarlige har f√•et overdraget.

7.ret til at g√łre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at g√łre indsigelse af grunde, der vedr√łrer din s√¶rlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, der udf√łres p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette g√¶lder ogs√• for profilering baseret p√• disse bestemmelser.

Den dataansvarlige m√• ikke l√¶ngere behandle de personoplysninger, der vedr√łrer dig, medmindre den kan p√•vise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller til at fastl√¶gge, ud√łve eller forsvare retskrav.

Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik p√• direkte markedsf√łring, har du til enhver tid ret til at g√łre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik p√• en s√•dan markedsf√łring; dette g√¶lder ogs√• for profilering, for s√• vidt som den er relateret til en s√•dan direkte markedsf√łring.

Hvis du g√łr indsigelse mod behandling til direkte markedsf√łringsform√•l, vil personoplysningerne om dig ikke l√¶ngere blive behandlet til disse form√•l. Du har mulighed for i forbindelse med brug af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, at ud√łve din ret til at g√łre indsigelse ved hj√¶lp af automatiserede procedurer ved hj√¶lp af tekniske specifikationer.

8. ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

9. automatiserede afg√łrelser i individuelle tilf√¶lde, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afg√łrelse, der udelukkende er baseret p√• automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for dig eller p√• lignende m√•de p√•virker dig v√¶sentligt. Dette g√¶lder ikke, hvis afg√łrelsen

(1)er n√łdvendig for at indg√• eller opfylde en kontrakt mellem dig og den ansvarlige person,
(2)er tilladt i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, eller
(3)sker med dit udtrykkelige samtykke.

Disse beslutninger må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1, i GDPR, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), i GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser.

Med hensyn til de i stk. 1 og 3 omhandlede tilf√¶lde skal den dataansvarlige tr√¶ffe rimelige foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder og dine legitime interesser, herunder som minimum retten til at f√• en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anf√¶gte afg√łrelsen.

10. ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det ber√łrer andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har bop√¶l, hvor du arbejder eller hvor den p√•st√•ede overtr√¶delse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om status og resultatet af klagen, herunder muligheden for at indgive klage i henhold til artikel 78 i GDPR.

VIII. Videregivelse af personoplysninger til tredjemand

1. Facebook-plugins (Like & Share-knappen)

Plugins fra det sociale netv√¶rk Facebook, udbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, er integreret p√• vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller "Synes godt om"-knappen p√• vores websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. N√•r du bes√łger vores sider, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin'et. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har bes√łgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker p√• Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind p√• din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. Dette g√łr det muligt for Facebook at knytte bes√łget p√• vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne p√•pege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overf√łrte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger p√•: https://de-de.facebook.com/policy.php. Hvis du ikke √łnsker, at Facebook skal kunne knytte dit bes√łg p√• vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

2. Google+ plugin

Vores sider bruger Google+-funktioner. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Indsamling og deling af oplysninger: Ved hj√¶lp af Google+-knappen kan du offentligg√łre oplysninger i hele verden. Via Google+-knappen modtager du og andre brugere personligt tilpasset indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer b√•de oplysninger om, at du har givet +1 for et indhold, og oplysninger om den side, du s√•, da du klikkede p√• +1. Dine +1'er kan vises som meddelelser sammen med dit profilnavn og billede i Google-tjenester, f.eks. i s√łgeresultater eller p√• din Google-profil, eller andre steder p√• websteder og annoncer p√• internettet.

Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Googles tjenester for dig og andre. For at kunne bruge Google+-knappen skal du have en global synlig, offentlig Google-profil, der som minimum skal indeholde det navn, du har valgt til profilen. Dette navn bruges i alle Googles tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du brugte, når du delte indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist til brugere, der kender din e-mailadresse eller har andre identifikationsoplysninger om dig.

Anvendelse af de indsamlede oplysninger: Ud over de anvendelser, der er forklaret ovenfor, vil de oplysninger, du giver, blive brugt i overensstemmelse med Googles g√¶ldende politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Google kan offentligg√łre samlede statistikker om brugernes +1-aktiviteter eller dele dem med brugere og partnere, f.eks. udgivere, annonc√łrer eller tilknyttede websteder.

3. YouTube

Vores websted bruger plugins fra YouTube-webstedet, der drives af Google. Operat√łren af siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. N√•r du bes√łger en af vores sider, der er udstyret med et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fort√¶ller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har bes√łgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

YouTube bruges til at pr√¶sentere vores online-tilbud p√• en tiltalende m√•de. Dette udg√łr en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Yderligere oplysninger om h√•ndteringen af brugerdata findes i YouTubes politik om beskyttelse af personlige oplysninger p√•: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

IX. Tjenester til analyse af websteder

1. google analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger s√•kaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes p√• din computer og g√łr det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overf√łres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Google Analytics-cookies gemmes i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperat√łren har en legitim interesse i at analysere brugeradf√¶rd med henblik p√• at optimere b√•de sit websted og sine reklamer.

a. IP-anonymisering
Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen p√• dette websted. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google i EU-lande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europ√¶iske √ėkonomiske Samarbejdsomr√•de, inden den sendes til USA. Kun i undtagelsestilf√¶lde vil den fulde IP-adresse blive overf√łrt til en Google-server i USA og forkortet der. P√• vegne af operat√łren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedr√łrende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperat√łren. Den IP-adresse, som din browser overf√łrer som en del af Google Analytics, bliver ikke sl√•et sammen med andre Google-data.

b. Browser-plugin
Du kan afvise brugen af cookies ved at v√¶lge de relevante indstillinger i din browser, men v√¶r opm√¶rksom p√•, at hvis du g√łr dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne p√• dette websted. Du kan ogs√• forhindre, at Google indsamler data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at downloade og installere browser-plugin'et, som er tilg√¶ngeligt p√• f√łlgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

c. Indsigelse mod indsamling af data
Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke p√• f√łlgende link. Der vil blive indstillet en opt-out-cookie, som vil forhindre indsamling af dine data ved fremtidige bes√łg p√• dette websted: Deaktivere Google Analytics. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics h√•ndterer brugerdata, i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

d. Bestilt databehandling
Vi har indgået en databehandleraftale med Google og opfylder fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

e. Demografiske karakteristika i Google Analytics
Dette websted bruger funktionen "demografiske karakteristika" i Google Analytics. Dette g√łr det muligt at generere rapporter, der indeholder oplysninger om alder, k√łn og interesser for de bes√łgende p√• webstedet. Disse data stammer fra interessebaseret annoncering fra Google samt bes√łgsdata fra tredjepartsleverand√łrer. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data med Google Analytics som vist i punktet "Indsigelse mod dataindsamling".

XI. Reklame- og markedsf√łringstjenester

1. google analytics remarketing

Vores websteder bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing sammen med de tværgående funktioner i Google AdWords og Google DoubleClick på tværs af enhederne. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funktion g√łr det muligt at sammenkoble de reklamem√•lgrupper, der er oprettet med Google Analytics Remarketing, med Google AdWords og Google DoubleClick's funktioner p√• tv√¶rs af enheder. P√• denne m√•de kan interessebaserede, personaliserede reklamebudskaber, der er blevet tilpasset til dig afh√¶ngigt af din tidligere brug og surfadf√¶rd p√• en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), ogs√• vises p√• en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har givet dit samtykke, vil Google sammenkoble din web- og app-browsinghistorik med din Google-konto til dette formål. På denne måde kan de samme personlige reklamebudskaber vises på alle de enheder, hvor du logger ind med din Google-konto.

For at underst√łtte denne funktion indsamler Google Analytics Google-autentificerede bruger-id'er, som midlertidigt er knyttet til vores Google Analytics-data for at definere og oprette m√•lgrupper til m√•lretning af annoncer p√• tv√¶rs af enheder. Du kan permanent g√łre indsigelse mod remarketing/targeting p√• tv√¶rs af enheder ved at deaktivere personlig annoncering p√• din Google-konto; f√łlg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenl√¶gningen af de indsamlede data p√• din Google-konto er udelukkende baseret p√• dit samtykke, som du kan give eller tilbagekalde hos Google (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). I tilf√¶lde af dataindsamlingsprocesser, der ikke er sammenlagt i din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har gjort indsigelse mod sammenl√¶gningen), er indsamlingen af data baseret p√• artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Den legitime interesse skyldes, at webstedsoperat√łren har en interesse i en anonymiseret analyse af bes√łgende p√• webstedet til reklameform√•l.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser findes i Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

2 Google AdWords og Google Conversion Tracking

Dette websted bruger Google AdWords. AdWords er et online annonceringsprogram fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Inden for rammerne af Google AdWords anvender vi s√•kaldt konverteringssporing. N√•r du klikker p√• en annonce fra Google, s√¶ttes der en cookie til sporing af konvertering. Cookies er sm√• tekstfiler, som internetbrowseren gemmer p√• brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere brugeren personligt. Hvis brugeren bes√łger visse sider p√• dette websted, og cookien endnu ikke er udl√łbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket p√• annoncen og er blevet omdirigeret til denne side.

Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websteder. De oplysninger, der opn√•s ved hj√¶lp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har valgt at f√łlge konverteringsm√•ling. Kunderne f√•r kendskab til det samlede antal brugere, der klikkede p√• deres annonce og blev omdirigeret til en side med et tag til sporing af konvertering. De modtager dog ingen oplysninger, der identificerer brugerne personligt. Hvis du ikke √łnsker at deltage i sporingen, kan du g√łre indsigelse mod denne brug ved nemt at deaktivere Googles cookie til konverteringssporing via din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil s√• ikke blive medtaget i statistikkerne over konverteringssporing.

Lagringen af "konverteringscookies" er baseret p√• art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperat√łren har en legitim interesse i at analysere brugeradf√¶rd med henblik p√• at optimere b√•de sit websted og sine reklamer.

Du kan finde flere oplysninger om Google AdWords og Google Conversion Tracking i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

3. Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (herefter "reCAPTCHA") på vores websteder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Form√•let med reCAPTCHA er at kontrollere, om dataindtastning p√• vores websteder (f.eks. i en kontaktformular) er foretaget af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette form√•l analyserer reCAPTCHA den bes√łgendes adf√¶rd p√• webstedet ud fra forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, s√• snart den bes√łgende g√•r ind p√• webstedet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, den tid, som den bes√łgende bruger p√• webstedet, eller brugerens musebev√¶gelser). De data, der indsamles under analysen, sendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne k√łrer helt i baggrunden. De bes√łgende p√• webstedet informeres ikke om, at der foretages en analyse. Databehandlingen er baseret p√• artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperat√łren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM.

Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik p√• f√łlgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

4. Facebook Pixel

Vores websted bruger bes√łgshandlingspixel fra Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") til konverteringsm√•ling.

P√• denne m√•de kan man spore de sidebes√łgendes adf√¶rd, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke p√• en Facebook-annonce. Dette g√łr det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncerne med henblik p√• statistik og markedsunders√łgelser og at optimere fremtidige reklameforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operat√łr af dette websted, og vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, s√• der er mulighed for en forbindelse til den p√•g√¶ldende brugerprofil, og Facebook kan bruge dataene til egne reklameform√•l i overensstemmelse med Facebooks politik for brug af data. Dette g√łr det muligt for Facebook at vise reklamer p√• Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke p√•virkes af os som operat√łr af webstedet.

Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelse af dine personlige oplysninger i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunktionen "Custom Audiences" i afsnittet Annonceindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

For at g√łre dette skal du v√¶re logget ind p√• Facebook. Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret reklame fra Facebook p√• European Interactive Digital Advertising Alliance's websted: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. google maps

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps via en API. Udbyderen er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det n√łdvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overf√łres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse p√• denne dataoverf√łrsel.

Brugen af Google Maps er af hensyn til en tiltalende pr√¶sentation af vores online-tilbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver p√• hjemmesiden. Dette udg√łr en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overf√łrslen af fortroligt indhold, som du sender til os som webstedsoperat√łr, bruger vores websted SSL- eller TLS-kryptering. Det betyder, at data, som du sender via dette websted, ikke kan l√¶ses af tredjeparter. Du kan genkende en krypteret forbindelse p√• adresselinjen "https://" i din browser og p√• l√•sesymbolet i browserlinjen.

da_DK