Zone med parkeringsforbud

Gratis rejse med en parkeringszone til din flytning i Kiel

En flytning foregår normalt med en eller to møbeltransportbiler (møbelbiler). Disse er op til 14 meter lange. Der skal være ledige parkeringspladser til rådighed, så vores store møbelbiler kan parkere direkte foran din gamle og nye adresse på flyttedagen. Især i en by som Kiel bør du ikke stole for meget på dit held, da du ofte næppe kan finde en parkeringsplads til din egen bil foran din hoveddør. Nogle gange er selv dine egne parkeringspladser blokeret af andres køretøjer. Jo større byen er, og jo tættere på centrum, jo større er risikoen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange eller egnede parkeringspladser til rådighed på den planlagte flyttedato, kan flytningen hurtigt tage længere tid end forventet - og dermed blive dyrere end planlagt. Derfor opretter vi en no-stoping zone før hver flytning og hver møbeltransport. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan garantere, at din flytning går hurtigt og gnidningsløst.

Et maksimum
af tjeneste!

Professionel flytterådgivning fra Tischendorf, når det gælder forberedelse og udførelse af logistiske opgaver! Flytninger og møbellogistik optager tid og energi og forstyrrer din hverdag. For at du kan koncentrere dig om det væsentlige eller i disse perioder tilbyder vi omfattende flyttetjenester.

Forberedelse og
Organisation

Uanset om det drejer sig om kontorflytning, virksomhedsflytning eller privat møbeltransport, er Tischendorfs knowhow, omhu og fleksibilitet stærke argumenter for, at du bør overlade din flytning til professionelle. Vi giver dig omfattende rådgivning før en planlagt flytning eller ved særlige transportopgaver.

Movemanagement
fra én kilde

Vi støtter dig i alle spørgsmål, der opstår, og er en kompetent kontaktperson for alt, hvad der vedrører flytningen, hvilket skaber tryghed og sikrer den nødvendige tillid. Vores flytteløsninger hjælper dig på mange måder med de opgaver, der direkte berører dig som flyttemand.

Tænk på at ansøge om en zone med parkeringsforbud i god tid!

Planlæg din flytning i god tid!

Oprettelse af en parkeringszone (parkeringsforbudszone) i Kiel

Afspærring og indretning af parkeringspladser før flytningen er en af de tjenester, som Tischendorf Möbelspedition tilbyder som en af sine flytteydelser. Fordi en i god tid opsat zone uden stop sikrer, at der er tilstrækkelig parkeringsplads fri, så vores flyttebil kan læsses direkte foran din hoveddør. Det sparer os for tid og kræfter under flytningen. Midlertidige standsningszoner med henblik på flytninger er mulige, hvor de lokale forhold tillader det. De er forbudt i områder med et eksisterende absolut standsningsforbud, på parkeringspladser for handicappede, foran indkørsler og flugtveje.

Hvem kan tilbyde en parkeringstjeneste i Kiel?

For at flytningen kan foregå uden problemer, skal der være plads nok til en flyttebil. Dette kræver dog ofte, at de nødvendige parkeringsområder afspærres. Vi inspicerer dit ud- eller indflytningssted på forhånd og bestemmer i samråd med dig et passende af- og pålæsningssted. Vi tager os derefter af alle de nødvendige formaliteter i forbindelse med ansøgningen. Før den planlagte flytning opretter vi en parkeringszone for dig. Tredjepartskøretøjer, som derefter parkeres i parkeringszonen på flyttedagen, kan således blive slæbt væk. Dette garanterer en smidig proces og forhindrer unødvendige forsinkelser på grund af lange flytteveje og tidstab.

Opsætning af HVZ korrekt og i god tid

Da oprettelsen af standsningszoner (HVZ) er et indgreb i vejtrafikken, skal der ansøges om dem i god tid hos distriktskontoret eller ordenskontoret, afhængigt af kommunen. Der gælder en officiel leveringstid på 14 dage for zoner uden stop. Afhængigt af myndigheden kan ansøgninger, der indgives med kortere varsel, blive afvist. Parkeringszonen skal oprettes mellem 48 og 96 timer før den træder i kraft, afhængigt af byen, da ejere af køretøjer, der har parkeret i standsningszonen, får mulighed for at fjerne deres køretøjer i god tid. Det er nødvendigt for etableringen at opsætte særlige skilte med forbud mod at standse med pile (skilt 283, størrelsesklasse 2), som skal opsættes i en spids vinkel i forhold til kørebanen.

Stopzoner er særligt vigtige for private husholdninger såvel som for virksomheder!

Ingen stoptegn for flytningen

Anmodning om en ordre uden stop - Service uden at flytte

Vores fjernelsesservice omfatter hele behandlingen af ansøgningen, indhentning af den officielle tilladelse, fremskaffelse af lister med forhåndsmeddelelser, opstilling af de korrekte afspærringsskilte og naturligvis overholdelse af de krævede frister for installation. Sidst, men ikke mindst, fjernes skiltene. Tischendorf Möbelspedition tilbyder en no-stoping-service i hele Tyskland og Europa. Uanset om du flytter inden for Kiel eller til Berlin, Hamborg, München, Stockholm, Bruxelles og Paris.

Oprettelse af en parkeringszone? Vi skal nok tage os af det!

Vi tilbyder også vores parkeringstjeneste uden parkering uafhængigt af andre tjenester til vores kunder. Tischendorf Umzüge Kiel ansøger om og opretter parkeringszoner i Kiel og andre steder for dig, hvis du ikke ønsker at flytte med os og ikke ønsker at benytte andre tjenester fra os. Vi opretter også parkeringszoner til møbelleverancer, træarbejde, byggepladser, containeropstilling, arrangementer eller filmoptagelser.

Selv oprette en parkeringszone?

Det er ret besværligt for privatpersoner at oprette parkeringsforbud selv. For det første skal ansøgningen indsendes til distriktskontoret eller det offentlige ordenskontor i god tid. Efter godkendelsen skal skiltene lånes og opsættes korrekt. Efter flytningen skal de tages ned og returneres. Du skal også selv sørge for den nødvendige rydning af parkeringsområdet (bugsering af ulovligt parkerede køretøjer). En hel del på en dag, hvor der er flytning.